30 Nisan 2018 Pazartesi

Hisse Senedi Alım-Satımı İçin Aracı Kurum Tercihi

Hisse senedini tanımlayacak olursak, borsa'da işlem gören sermaye şirketlerinin tüm ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek için verdiği değerli evraklar bütünüdür diyebiliriz. Ancak, her sermaye şirketinin hisse senedi çıkarma yetkisi yoktur. Yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almış olan sermaye şirketlerinin hisse senedi çıkartmasına izin verilmiştir. Hisse senedi çıkarma yetkisine sahip olan kuruluşları sıralayacak olursak; Özel kanunla kurulan kurumlar (Kamu İktisadi Teşekkülleri, sigorta şirketleri, bağlı ortaklıklar ve Merkez Bankası), Sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketler ve anomin şirketlerin hisse senedi çıkarma yetkisi vardır. Hisse senetleri hamiline ve nama yazılı olmak üzere iki türlüdür. Hisse senedi üzerinde alıcının ismi yazılı durumda ise nama yazılı hisse senedi, herhangi bir isim bulunmuyor ve hisse senedini elinde bulunduran herhangi bir kişiye alacak hakkı veriyorsa da hamiline yazılı hisse senedi adı verilir. Güvenlik açısından olaya bakarsak nama yazılı hisse senetlerinin daha güvenli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer elimizdeki senet hamiline hisse senedi ise, kaybedildiğinde veya çalındığında kolaylıkla satılabilir. Çünkü herhangi bir isim yazılı olmadığı için senedi elinde bulunduran kişi senedin sahibi konumunda bulunmaktadır.

Hamiline yazılı senet türlerinin devredilmesi direkt olarak teslim ile olur. Nama yazılı senetlerin devri ise, ciro adı verilen ve değerli evrakların başkasına teslimi için yapılan işlemle mümkündür. Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde belirtilen ve hisse senedinle bulunması kararlaştırılan şartlar ise; Söz konusu şirtkerin unvanı ve şirket yetkililerinin imzaları, esas sermayenin net miktarı, şirketin tescil tarihi, senedin türü ve senedin nominal değeridir. Bu şartlar Türkiye Cumhuriyeti'nde hisse senetlerinde bulunması zorunlu kılınan şartlardır. Bunun haricinde ihtiyari yani isteğe bağlı bazı hususlar da bulunabilir, bunları sıralayacak olursak; Senedin çıkış tarihi, Şirket sözleşmesinde yer alan önemli maddelerin tamamı, Senetlerin sıra numarası ile birlikte seri numarası, Payın adedi ve şirketin kuruluşunu onaylayan mahkeme kararının tarihi ile birlikte numarası. Ayrıca, hisse senedi sahipleri ellerinde bulunan hissenin ait olduğu şirketlerden bilgi edinme hakkına da sahiptirler. Şirket sırları olmamak kaydıyla, bu hakkın engellenmesi mümkün değildir.

Hisse senedi alt-sat yapmak için bir aracı kurum arıyorsanız InvestAZ Yatırım Menkul Değerler iyi bir tercih olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder