22 Ekim 2017 Pazar

Kabul Gören Bilimsel Gerçekler

Bilgiye ulaşma veya var olan bir hakikati ispat etme noktasında öne çıkmakta olan metotlar bütününe bilim denmektedir ki pozitif bilimler diye adlandırdığımız tüm alt dallar bu grup içerisinde yer almaktadır. Pozitif bilimlerin en önemli özelliği determinizm prensibi blokajı üstünde hareket ederek sebep sonuç ilişkileri içerisinde bütün olguları ve hakikatleri açıklamaya çalışmasıdır. Bu yönüyle birçok tez ve antitezin ortaya çıktığı günümüzde bilimsel gerçekler kesinlikle genel geçer ve her yerde aynı doğruluk patentine sahip olan hakikatler değildir. Bilimlerde çok sık olarak kullanılan İstisnalar kaideyi bozmaz hükmü aslında bilimsel gerçekler için pek de geçerli değildir. Zira yüzyıllarca inanılan bilimsel bir tez çok kolay bir şekilde çürütülerek tarihin çöplüğüne gidebilmektedir.

1 yorum: